• Blandat

    Navkapslar

    Tog mig friheten att skriva i din blogg Rosa.  Det är lättare för mig att eventuellt se varför Lemonad sidan inte tar dina bilder.😀

    Vill passa på att tacka Tore för navkapslarna, det kom till användning och är vid varsin grindstolpe.